O lekarni Žužemberk!

Naslov:

Lekarna Žužemberk
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Id za DDV: SI74795961
Matična številka: 1856111000 

Dolgo ime firme:

Lekarna Žužemberk - Tanja Lukanc, mag.farm.
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Spletni naslov: www.moja-lekarna.com

Elektronska pošta: info@moja-lekarna.com

T: 07 38 88 000
F: 07 38 88-001

Delovni čas:

PON-PET: od 7.30 do 19.00
Sobota: od 7.30 do 12.00

Zaposleni:

  • Lukanc Tanja, mag. farm. (koncesionarka)
  • Lukanc Maja, mag. farm.
  • Lukanc Tomaž, dipl.kem uni & študent farmacije
  • in sodelavci

Lekarna Žužemberk deluje na podlagi:

- Izpisa iz poslovnega registra Slovenije: LEKARNA ŽUŽEMBERK - TANJA LUKANC, MAG.FARM. pod zaporedno številko vpisa 5012-12-11 z datumom vpisa pri registrskem organu 01.09.2004.

- Odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti Tanji Lukanc, mag. farm.

- Odločbe o verifikaciji Lekarne Žužemberk s številko: 1600-51/2009-4 z datumom 06.10.2009

- Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.list 17/2007)

- Stalnega dovoljenja za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami (18400-89/2014/2)

- Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) (Uradni list RS št. 61/06)

- Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

- Zakon o varstvu osebnih podatkov

 

Lekarna Žužemberk, Tanja Lukanc, mag. farm., je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

 

Navedbe in opisi izdelkov na spletni strani

Za vse tekste, opise, specifikacije in spremembe opisov izdelkov na strani www.moja-lekarna.com odgovarjajo naši dobavitelji. Za neažurno sporočanje sprememb so prav tako odgovorni dobavitelji izdelkov oziroma odgovorne osebe.

Ime odgovorne osebe je zapisano pri vsakem posamičnem izdelku. Kliknite na: Več informacij o proizvajalcu, kjer so navedene vse odgovorne osebe.