O Moji lekarni

Naslov:

MOJA LEKARNA d.o.o.
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Id za DDV: SI93709277
Matična številka: 8205817000

Dolgo ime firme:

MOJA LEKARNA, lekarniška dejavnost, d.o.o.
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Spletni naslov: www.moja-lekarna.com

Elektronska pošta: info@moja-lekarna.com

M: 040 474 672

T: 07 38 88 000
F: 07 38 88-001

Delovni čas:

PON-PET: od 7.30 do 19.00
Sobota: od 7.30 do 12.00

Zaposleni:

  • Lukanc Tanja, mag. farm. (koncesionarka)
  • Lukanc Maja, mag. farm.
  • Lukanc Tomaž, dipl.kem uni & študent farmacije
  • in sodelavci

Moja lekarna deluje na podlagi:

- Izpisa iz poslovnega registra Slovenije: Moja Lekarna, lekarniška dejavnost, d.o.o. pod zaporedno številko vpisa SRG 2018/19863 z datumom vpisa pri Okrožnem sodišču v Novem mestu dne 17.05.2018 (povezava - https://www.ajpes.si)

- Odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti Tanji Lukanc, mag. farm., Ministrstvo za zdravje - povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

- Odločbe o verifikaciji Lekarne Žužemberk s številko: 1600-51/2009-4 z datumom 06.10.2009, Ministrstvo za zdravje - povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

- Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.list 17/2007) - povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403

- Stalnega dovoljenja za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami (18400-89/2014/2), Urad Republike Slovenije za kemikalije - povezava: https://www.gov.si/teme/biocidni-proizvodi/

- Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) (Uradni list RS št. 61/06) - povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4600

- Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) - povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

- Zakon o varstvu osebnih podatkov - povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906

- obveznega članstva Lekarniške zbornice Slovenije - povezava: https://www.lek-zbor.si/

Moja lekarna d.o.o. je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

Naslov ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

01 478 60 01