CBD - zelena prihodnost kanabidiola

Konoplja (Cannabis sativa L) je rastlina z neizmernim potencialom pri uporabi za zdravljenje, vendar je zaradi vsebnosti psihoaktivnega kanabinoida: delta-9- tetrahidrokanabinola (delta9 THC), njeno gojenje in raba močno omejena in strogo regulirana.

Konoplja vsebuje različne vsebnosti in vrste kanabinoidov, ki se akumulirajo v sekretornih predelih žleznih trihomov. Le te se večinoma nahajajo na ženskih cvetovih in na zračnih predelih rastlin. Glede na vsebnost delta9 THC, ločimo vrste z visoko vsebnostjo, ki jih imenujemo medicinska konoplja (Cannabis sativa L. ssp. indica) in vrste z nizko vsebnostjo, ki jih imenujemo industrijska konoplja (Cannabis sativa L.   ssp. sativa). Mejna vrednost delta9 THC, ki razmejuje oba tipa konoplje v EU je 0,2 %. Terapevtske lastnosti konoplje izvirajo iz interakcij kanabinoidov z človeškim endokanabinoidnim sistemom.  

Endokanabinoidni sistem je kompleksen in uravnan signalni sistem telesu lastnih kanabinoidov, kanabinoidnih receptorjev in encimov. Le ta zagotavlja telesno homeostazo preko uravnavanja delovanja vseh organskih sistemov. Zaenkrat sta raziskana le dva endokanabinoida (anandamid in 2-arahidonoilglicerol) ter le dve vrsti kanabinoidnih receptorjev (CB1 in CB2), ki so različno razporejeni po telesu. CB1 receptorjev je največ v centralnem živčnem sistemu medtem, ko so CB2 receptorji periferno razporejeni po telesu. Encimi, ki so del endokanabinoidnega sistema, pa uravnavajo sintezo in razgradnjo kanabinoidov ter tako omogočajo optimalno delovanje sistema.  

Eden izmed glavnih kanabinoidov v konoplji, poznan zaradi njegove terapevtske učinkovitosti, je kanabidiol oz. CBD. V novembru 2017 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izdala strokovno poročilo delovne skupine ECDD (Expert Committee on Drug Dependence), ki CBD opredeljuje kot varno spojino in uživanje le tega ne predstavlja nobene nevarnosti za razvoj odvisnosti oziroma zlorabe. V poročilu so potrdili njegovo učinkovitost pri zdravljenju nekaterih vrst epilepsije, saj se trenutno zaključuje III faza kliničnih preizkušanj. Glede na predklinične ter klinične dokaze učinkovitosti CBD, se priporoča uporabo za različne terapevtske indikacije, saj je do sedaj bilo dokazano, da CBD deluje nevroprotektivno, antiepileptično, anksiolitično, antipsihotično, analgetično, protivnetno, antiasmatično, antioksidativno, antitumoralno ter pomaga pri hipoksično ishemičnih stanjih.  

Julija 2016 je NIJZ izdal Strokovno mnenje glede varnosti živil, ki vsebujejo industrijsko konopljo in za zdravje sprejemljivih vsebnosti CBD v živilskih izdelkih, v katerem je določen največji dnevni odmerek na 2 mg. Glede na to, daje učinek CBD pogojen z odmerkom in ker je največji dnevni odmerek CBD določen s strani NJIZ relativno nizek glede na odmerke uporabljene v študijah, je zelo pomembna vloga lekarniškega farmacevta, da pacienta osvesti o pričakovanih učinkih glede na odmerek CBD v pripravku.  

Poleg tega je tudi pomembno, da se pri izbiri CBD pripravkov zavedamo, da je zaradi pomanjkljivih zakonskih zahtev kakovost le teh zelo odvisna od natančnosti in delovnih standardov proizvajalca.

Ekološka vzgoja konoplje v Sloveniji - Gran Cannabis

• Ekstrakcija s superkritičnim ogljikovim dioksidom, ki zagotavlja smolo najvišjega kakovostnega razreda

• Širok spekter kanabinoidov: CBD, CBC, CBG, CBN, ...

• Enostaven način uživanja pod jezikom - kroglice

• Prijeten okus - grenkobo nevtralizira sladkor

• Priročni vsebnik

• 100% Veganski izdelek

• Enostavno doziranje

• Proizvodnja v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse (GMP)

• Brez laktoze, glutena, konzervansov in GSO (gensko spremenjenih organizmov)

• Ni testirano na živalih

• zadostuje za vsaj 40 dnevno uporabo

Komentarji