Informacije na kozmetičnih izdelkih!Beseda kozmetika obsega številne izdelke in sicer od vsakdanjih higienskih izdelkov, kot so mila, šamponi, deodoranti in zobne paste ter izdelki namenjeni luksuznemu razvajanju, kamor sodijo tudi parfumi in ličila. Ti izdelki so regulirani na evropski ravni predvsem z namenom, da se zagotovi varnost potrošnikov, ob enem pa tudi ohrani notranji trg s kozmetiko.

Vloga EU v kozmetiki
Evropa je vodilna proizvajalka kozmetičnih izdelkov in ob enem tudi prevladujoč kozmetični izvoznik. Omenjen sektor je po naravi zelo inovativen in zaposljuje veliko število ljudi v Evropi. Ves nadzor nad kozmetično industrijo zagotavlja najvišjo raven varnosti potrošnikov, hkrati pa spodbuja inovacije in konkurenčnost tega sektorja.

Evropska komisija deluje tako na ravni članic EU in tudi na mednarodni ravni. Tovrstno sodelovanje omogoča izmenjavo informacij in zagotavlja konkurenčnost Evropskih proizvajalcev.
Varnost izdelkov in zakonodaja
Ne glede na proizvodni proces ali distribucijski kanal morajo biti kozmetični izdelki, dani na trg Evropske unije povsem varni. Proizvajalec je odgovoren za varnost svojih izdelkov, ob enem pa mora zagotoviti, da je opravljena strokovna znanstvena ocena varnosti, preden se taki izdelki dajo v promet.

Posebna baza podatkov, kjer so zbrane vse pomembne informacije, še posebej pa informacije o posamični sestavini izdelka definirani s CAS številki ali imenom po INCI nomenklaturo najdemo na portalu EU pod imenom CosIng.
Kozmetična zakonodaja na ravni EU
- vsi izdelki, ki se tržijo na ravni EU, morajo biti registrirani na portalu   Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) preden se dajo na trg;

- zahteva po posebni pozornosti in nadzoru (nekateri kozmetični izdelki so deležni posebne pozornosti, zaradi njihove znanstvene zahtevnosti ali višjega potencialnega tveganja za zdravje potrošnikov);

- zagotavlja prepoved testiranja na živalih za kozmetične namene;

- Evropska komisija daje vsaki državi dolžnost za nadzor kozmetičnih izdelkov na nacionalni ravni.
O testiranju kozmetičnih izdelkov na živalih v EU
Letnice prikazujejo kako si je sledilo testiranje na živali:

info-kozmetični-izdelek

Vir slike: http://ec.europa.eu/
Katere so nujne informacije na kozmetičnih izdelkih in katere so dobrodošle?

EU uredba o kozmetičnih izdelkih določa zahteve za označevanje kozmetičnih izdelkov, da se končnemu potrošniku zagotovi vse potrebne informacije o kozmetičnemu izdelki in njegovih sestavinah.

Bolj nazorna slika je sledeča:

Zapisi na kozmetičnem izdelku!

Vir slike: https://www.cosmeticseurope.eu

Kozmetični izdelek v EU mora poleg jasnega naslova izdelka ter vsebine le-tega imeti tudi nekatere druge podatke, ki jih je treba vključiti na sami etiketi izdelka:

- ime in naslov proizvajalca, uvoznika ali distributerja
- nominalna vsebnost izračena po teži ali prostornini
- datum minimalnega roka trajanja ali obdobje po odprtju (PAO) za izdelke, ki imajo rok trajanja več kot 30 mesecev
- varnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi izdelka
- identifikacija in referenca blaga (na primer serijska številka / proizvodnja koda)
- funkcija izdelka (če iz same predstavitve to ni jasno)
Velikost zapisa informacij na deklaraciji kozmetičnega izdelka
Deklaracije so vedno zapisane tako, da jih je enostavno prebrati. Primerna velikost označb na kozmetičnih izdelkih je pisava z oznako Times New Roman z velikostjo pisave 9. Uporabijo se lahko tudi različne velikosti pisav, pri čemer so pomembnejše informacije zapisane z večjo pisavo. Uporaba samih velikih črk večinoma ni smiselna. Uporaba tipa pisave v načinu italics ni smiselno in se ga je potrebno izogibati - enako velja za podčrtovanje.

Komentarji