O lekarni Žužemberk!

Naslov:

Moja lekarna d.o.o.
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Id za DDV: SI93709277
Matična številka: 8205817000

Dolgo ime firme:

Moja lekarna, lekarniška dejavnost, d.o.o.
Grajski trg 41
8360 Žužemberk

Spletni naslov: www.moja-lekarna.com

Elektronska pošta: info@moja-lekarna.com

T: 07 38 88 000
F: 07 38 88-001

Delovni čas:

PON-PET: od 7.30 do 19.00
Sobota: od 7.30 do 12.00

Zaposleni:

  • Lukanc Tanja, mag. farm. (koncesionarka)
  • Lukanc Maja, mag. farm.
  • Lukanc Tomaž, dipl.kem uni & študent farmacije
  • in sodelavci

Moja lekarna d.o.o. deluje na podlagi:

- Izpisa iz poslovnega registra Slovenije: LEKARNA ŽUŽEMBERK - TANJA LUKANC, MAG.FARM. pod zaporedno številko vpisa 5012-12-11 z datumom vpisa pri registrskem organu 01.09.2004.

- Odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti Tanji Lukanc, mag. farm.

- Odločbe o verifikaciji Lekarne Žužemberk s številko: 1600-51/2009-4 z datumom 06.10.2009

- Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.list 17/2007)

- Stalnega dovoljenja za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami (18400-89/2014/2)

- Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) (Uradni list RS št. 61/06)

- Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

- Zakon o varstvu osebnih podatkov

 

Moja lekarna d.o.o. je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

 

Moja-lekarna-osebje

Navedbe in opisi izdelkov na spletni strani

Za vse tekste, opise, specifikacije in spremembe opisov izdelkov na strani www.moja-lekarna.com odgovarjajo naši dobavitelji. Za neažurno sporočanje sprememb so prav tako odgovorni dobavitelji izdelkov oziroma odgovorne osebe.

Ime odgovorne osebe je zapisano pri vsakem posamičnem izdelku. Kliknite na: Več informacij o proizvajalcu, kjer so navedene vse odgovorne osebe.