Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Blago, ki se prodaja na spletni lekarni lahko vrnete le, če to ni blago:

 • ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe
 • ki je zapečateno in posledično ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat
 • ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti

Predmet individualnega pregleda stanja in odločanja pa so tudi sledeče skupine izdelkov, saj te skupine urejajo drugi zakoni in ne zgolj zakon ZvPot:

 • zdravila,
 • prehranska dopolnila in prehrana (kjer je označen temperaturni režim shranjevanja)*,
 • kozmetični izdelki, kjer je kjerkoli na ovojnini označen temperaturni režim shranjevanja (pri katerih lahko temperatura povzroči razslojevanje sestavin dvofaznega sistema, bio kozmetični izdelki, kozmetika brez konzervansov/stabilizatorjev, eko kozmetični izdelki)**
 • medicinski pripomočki (predvsem pa taki, ki se kakorkoli vstavljajo v telo ali prihajajo v stik s tekočinami) in katerih pečat je bil odprt*** ali takšni, ki imajo na ovojnini naveden temperaturni režim,
 • tekstilni izdelki, katerim je potrošnik odprl pečat in niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov****,
 • veterinarski izdelki (zdravila, tablete, kapsule).

* v to kategorijo ne spada kar celotna kategorija prehranskih dopolnil, pač pa zgolj prehranska dopolnila, kjer je označen temperaturni režim shranjevanja. Ker potrošnik ne more zagotavljati temperaturnega režima oziroma temperature niti ne meri je odstop od pogodbe nemogoč. Ne gre za posebno kategorijo izdelkov, pač pa za del kategorije prehranskih dopolnil.

** v to kategorijo ne spada kar celotna kategorija kozmetičnih izdelkov, pač pa zgolj nekateri kozmetični izdelki, ki so navedeni pri tej alineji v podčrtani pisavi ob enem pa je označen temperaturni režim shranjevanja. Ker kupec ne more zagotavljati temperaturnega režima oziroma temperature niti ne meri ter ker izdelki tega tipa spadajo med hitreje pokvarljive izdelke je odstop od pogodbe nemogoč. Višja temperatura pogosto zelo negativno vpliva na sestavine koozmetičnih krem, še posebej pa kozmetičnih tipov, ki so navedene v podčrtani pisavi. Neprimerni pogoji ravnanja, ki jih potrošnk ponavadi niti ne beleži lahko povzročijo hitrejšo pokvarljivost izdelka, kar lahko povzroči sicer nenamerno škodo ponudniku. Nezmožnost zagotavljanja ustreznih pogojev oziroma dejstvo, da pogoje potrošnik na svojem domu sploh ne beleži z umerjenim instrumentom je poglaviten razlog za to, da pravice po odstopu potrošnika od pogodbe ni mogoče uveljavljati. Ne gre za posebno kategorijo izdelkov, pač pa za del kategorije kozmetičnih izdelkov.

*** Ne gre za posebno kategorijo izdelkov, pač pa za del kategorije medicinskih pripomočkov (***).

**** če potrošnik v okviru uveljavljanja pravice do odstopa vrne izdelek, ki se je zaradi preizkušanja raztegnil ali ga je potrošnik npr. poškodoval, pa je to dejstvo podaga za uveljavitev odškodninskega zahtevka. 

Pogosto se upoštevajo tudi predpisi, ki jih je zahteval sam proizvajalec konkretnega izdelka. 

Posebne omejitve za zdravila:

Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot.

POSEBNO OPOZORILO: za zdravila velja, da VRAČILA NISO DOVOLJENA! V primeru, da paketa NE prevzamete, bomo obračunali CELOTNO VREDNOST naročenih zdravil pa čeprav jih morda ne potrebujete več, ste se zmotili ipd. razlogi. 

V zakonu o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe (v našem primeru pogodbo predstavlja samo naročilo, ki postane veljavno z odpošiljanjem le-tega preko spletne strani www.moja-lekarna.com) v primeru, da narava samih izdelkov ni primerna za vračilo - kakšni so ti izdelki je opisano v zgornjih štirih alinejah!

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh od od pridobitve dejanske posesti nad blagom sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem potrošnika bremenijo stroški neposrednega vračila. V primeru, da se stroški ne poravnajo sledijo ukrepi na ravni vseh pravnih možnosti, ki obstajajo.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju preko obrazca (s pomočjo obrazca - KLIK) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz 134. člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 6. točko prvega odstavka 130. člena ZVPOt-1.
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe razen prevzema le obveznosti 141. člena ter tretjega odstavka 143. člena tega zakona. 

Reševanje reklamacij!

Pomembne povezave:

Odgovornost za stvarne napake >>

V primeru, da je bila napaka storjena s strani podjetja Moja lekarna d.o.o., lahko kupec kontaktira naše podjetje preko telefona 07 3888 000 ali pa nam o težavi piše na elektronski naslov [email protected].

Sodelovanje s strani kupca je v tem primeru nujno za čim hitrejšo in enostavnejšo razrešitev problema.

V kolikor se dostavljeni izdelki vsebinsko razlikujejo od tistih, ki jih je kupec naročil, kupec kontaktira Mojo lekarno preko na spletni strani objavljenih kontaktov ter se z dobaviteljem (Lekarno Žužemberk) dogovori o ustrezni rešitvi napačno dobavljenih izdelkov (izdelke lahko nadomestimo s pravilnimi v kolikor so ti dobavljivi, možno je tudi vračilo denarja/dobropis). Ponudnik v tem primeru krije stroške ponovnega pošiljanja!

V primeru, da je bil stranki po pomoti poslan napačen izdelek, naročen izdelek pa ni dobavljiv (trenutna nedobavljivost, prenehanje prodaje tega izdelka ipd.) se Moja lekarna d.o.o. z naročnikom dogovori za vračilo izdelka, morebitno zamenjavo s podobnim izdelkom. Pri tem Moja lekarna d.o.o. krije stroške povračila (poštnine) napačno poslanega izdelka, ki so pri vračanju blaga nastali. Ustrezna komunikacija s strani stranke je v tem primeru nujna!

Pozor: paketov z odkupnino ne sprejemamo!

Pozor: čeprav se ekipa Spletne lekarne Moja-lekarna.com neprestano trudi za posodabljanje vsebin na straneh www.moja-lekarna.com, so lahko nekatere vsebine vseeno nekoliko zastarele, enako velja za ves slikovni material - trudimo se, da so slike čim bolj reprezentativne in posodobljene.

V kolikor je reklamacija posledica nakupa, ki je bil izvršen samo na podlagi slikovnega materiala na straneh spletne lekarne (ob dejstvu, da so nekatere slike samo informativne narave) vsak tovrsten primer obdelamo individualno - torej v dogovoru s stranko. Vedno smo vam na voljo na 07 3888 000, kjer se lahko o konkretnem izdelku še dodatno pozanimate. 

Ob morebitnih dvomih pred nakupom, smo vam na voljo na številki 07 3888 000 ali pa nam pišite na [email protected], s čimer se lahko zavarujete pred morebitnim nezadovoljstvom ob prejemu naročila. Kupcu bo usposobljeno osebje pomagalo pri odločitvi pred samim nakupom.

V kolikor se odločite in želite blago vrniti je potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito blaga, saj želimo prejeti blago v takšni obliki, kot je bilo poslano. Če se s poslovnimi običaji ne strinjate, nam sporočite svoje mnenje na naslov: [email protected].

Kako ravnati v primeru, da sem paket naročil, Moja lekarna d.o.o. ga je že odposlala in ga ne potrebujem več?

Poravnati je potrebno poštne stroške pošiljanja nazaj - sam znesek vam sporočimo preko elektroske pošte! V primeru, da se na izstavljen račun ne odzovete je možno stroške tudi izterjati po pravni poti - stroški postopka pa lahko dosežejo vrednost od 50 pa do 200 €, ki jih nosi stranka sama.

Stornacija naročila je možna samo do eno uro po oddanem naročilu. Ko ta čas preteče, smo lahko vaše naročilo že odpremili (čeprav morebitnega obvestila o odpremi še niste prejeli). 

Tekom samega naročila v zadnjem koraku tik pred oddajo naročila vas opozorimo (v izogib nepotrebnim stroškom) s sledečima zelo pomembnima stavkoma:

Prosimo, da še enkrat pozorno preverite vse spodaj naročene izdelke.
Premislite ali izdelke resnično potrebujete, nato za oddajo naročila kliknite na Pošlji naročilo!

V kolikor je cena nižja kot ste to navajeni, je izdelek ali zdravilo izjemoma lahko s slabšim rokom uporabe. Vsekakor pa temu ni vedno tako. Osebje podjetja Moja lekarna d.o.o. poskrbi, da je izdelek v omenjenem roku uporabe možno porabiti do konca.

Glede vračila produktov nikoli ne kompliciramo ali zaračunavamo dodatnih zneskov! Po zakonu o varstvu potrošnikov le te lahko brez obrazložitve vrnete. Bremeni vas le strošek vračila izdelkov!

Vsi spori iz tega naslova in drugi morebitni spori se rešujejo v zato pristojnem sodišču v Novem mestu.

Pritožbeni postopek in vračilo izdelkov

Glede vračila izdelkov se dogovorite tako, da željo pošljete preko elektronske pošte na naslov [email protected]

Pritožbeni postopek preko elektronske pošte: 

Ločimo dve vrsti pritožbenih postopkov:

 • pritožbeni postopek, ki se tiče odstopa od pogodbe
 • pritožbeni postopek, ki se tiče stvarne napake

Pritožbeni postopek, ki se tiče odstopa od pogodbe

Izpolnite pisno izjavo (izjava) in jo pošljite na [email protected] ali pa preko istega maila v svojih besedah izrazite svojo odstopno izjavo, kakor predvideva zakon. Kljub temu, da zakot to predvideva, pa v praksi ugotalvjamo, da so takšne s svojimi besedami izražene odstopne izjave pogosto nepopolne, zato predlagamo, da raje izpolnete obrazec, ki je na voljo na povezavi KLIK.  

Nenavedba razloga za odstop od pogodbe je možna v 14 dneh. Potrošnik ima pravico do vračila denarja in tudi do uveljavljanja dobropisa, kar izrazi tudi v sami vlogi. 

Pritožbeni postopek, ki se tiče stvarne napake

V tem primeru je potrebno stvarno napako opisati natančneje.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V pisnem zahtevku navedite možnost, ki jo želite izbrati. 

Stvarna napaka

37.čl. ZVPot:
- Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

- Napaka je stvarna:
- 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
- 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
- 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
- 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
- Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
- Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen
- Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
- Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
- Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen
- Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
- Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
- Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen
- Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

- V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
- Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Kaj ni odstop od pogodbe?

Pogosto se srečamo z idejami, kaj naj bi bil odstop od pogodbe. 

Odstop od pogodbe je NEDVOUMNA IZJAVA o odstopu od pogodbe ali IZPOLNJEN odstopni obrazec. Nedvoumna izjava pomeni izjava, ki vsebuje tudi besede: odstopam od pogodbe ali pa odstopam od pogodbe za konkretne izdelke v ustreznem sklonu. 

Kaj pa ni odstop od pogodbe in ga kot takega tudi NE obravnavamo?

 • zavrnjen paket
 • vrnjen paket, ki je posledica neprevzema poslanega paketa na pošti Slovenije (to se zgodi 15 koledarskih dni po tem, ko pošta prejme paket)
 • izjave v smislu: sem se premislil, ne potrebujem izdelkov, sem izdelek dobil drugod za par centov ceneje ipd.
 • sprejet in nato vrnjen ali delno vrnjen paket brez odstopne izjave ali brez nedvoumnega obvestila, da odstopate od naročila v celoti ali zgolj za določen izdelek. 
 • naknadno pošiljanje odstopne izjave ali odstopnega obrazca na mail [email protected], ko so sredstva že povrnjena in s tem postopek reklamacije zaključen.
 • pošiljanje odstopne izjave na mail, katerega domena NI @moja-lekarna.com (pošiljanje odstopne izjave preko tretje osebe)
 • naknadno pošiljanje odstopne izjave preko tretje osebe po že zaključenem postopku (vrnjeni kupnini)

Obvestilo o odstopu

Obvestilo o odstopu lahko namreč potrošnik v skladu s 138. členom ZVPot-1 predloži podjetju:

- na obrazcu, predpisanem s Pravilnikom o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 139/22) ali

- z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (lahko je tudi ustna, npr. izjava podana preko telefona) ali

- preko spletne strani podjetja, če podjetje potrošniku ponudi možnost, da na tak način elektronsko izpolni in predloži obrazec za odstop ali poda ustrezno nedvoumno izjavo o odstopu.

Neprevzem poslanih izdelkov

V kolikor kupec naročenih artiklov, ki so bili poslani s plačilom po povzetju (ali z drugimi načini plačil) ne prevzame ter od pogodbe NE ODSTOPI pisno in so po preteku 15 dni vrnjeni na naslov podjetja Moja lekarna d.o.o., se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe.

Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo odškodnine za nastalo škodo, za kar mu bo ponudnik izstavil zahtevek vključno s podatki za plačilo, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe – naročila ni prekinil preko elektronsko pošte [email protected] (oziroma preko drugih veljavnih načinov, ki jih ZVPot predvideva). V primeru neplačila poslanega zahtevka, se zadeva ureja z rednim pravdnim postopkom.

Znesek, ki ga okvirno zaračunamo: 8 eur 

Omenjen znesek je lahko tudi višji, v kolikor je paket težji in se zanj plača sorazmerno višja poštnina. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z določbami 32. člena ZIsRPS je obvezno obveščanje potrošnikov glede izvajaca IRPS. 

Trenutno nimamo izbranega nobenega izvajalca in zato nobenega posledično ne priznavamo. 

SRPS povezava >>


Ne boli me, če drugi niso pošteni, bolelo pa me bi, če sam ne bi bil pošten - Mirjan Mesiček.

Prijava na e-novice

Spremljajte naše e-novice in bodite obveščeni o ugodnostih in promocijskih bonih, s katerimi lahko prihranite.