Mentolova krema Ice Power pri upravljanju bolečin zaradi kemoterapije!

Številna zdravila, ki se uporabljajo v onkologiji, lahko povzročijo periferno nevropatijo, ki je posledica kemoterapije (CIPN).

Ta nevropatija se pojavi pri 58-78 % bolnikov, ki prejemajo karboplatin in paklitaksel, ena tretjina bolnikov pa ima simptome še 6 mesecev po kemoterapiji. Veliko zanimanja za uporabo mentola pri upravljanju bolečin se pojavlja od leta 2002, ko je bil identificiran prehodni receptorski potencial melastatin 8 oziroma TRPM8. V nadaljevanju predstavljamo študijo primera uporabe mentolove kreme pri zdravljenju bolečin zaradi periferne nevropatije.

Metode

49-letnica je prestala citoredukcijsko operacijo raka jajčnikov in peritonealne karcinoze v juliju 2017. Po operaciji je imela kemoterapijo s karboplatinom in paklitakselom, zadnje odmerke je prejela julija 2018. V avgustu 2018 ni kazala znakov ponovitve raka, vendar je imela hude bolečine v rokah in stopalih. S pomočjo ibuprofena, oksikodona in naloksona ter venlafaksina se je njena bolečina zmanjšala za približno 30 %. Po lestvici intenzitete bolečin je povprečno bolečino ocenila z oceno 4/10, najnižjo bolečino z oceno 2/10 in največjo bolečino z oceno 6/10. Bolečine so vplivale na njeno vsakodnevno delovanje, razpoloženje in običajne dnevne aktivnosti. Avgusta 2018 ji je bila predpisana mentolova krema (Ice Power Fysioline Ltd.. Tampere. Finska), ki naj bi jo nanašala 2-4-krat dnevno.

Rezultati

Po 4 tednih uporabe mentolove kreme je lahko prekinila z uporabo analgetikov. Decembra 2018 oziroma po 4 mesecih uporabe mentolove kreme ni čutila bolečin oziroma nobenih simptomov nevropatije v rokah in stopalih. Njeno zadovoljstvo z življenjem na lestvici se je tudi izboljšalo, saj je bilo pred uporabo kreme glede na uporabljeno lestvico zadovoljstva z življenjem bistveno nižje kot po uporabi kreme.

Razprava in zaključki

Nekatera kemoterapevtska zdravila, kot so zdravila s platino, taksani, inhibitorji proteasomov in vinka alkaloidi, lahko povzročijo periferno nevropatijo, ki je intenzivnejša pri višjih odmerkih, večkratnih krogih kemoterapije in pri kombinirani kemoterapiji. Naša bolnica je prejemala karboplatin v kombinaciji s paklitakselom ter več krogov obeh spojin. Skladno z ostalimi poročili izsledki kažejo, da je v tem primeru topični mentol bil izredno učinkovit pri periferni nevropatiji kot posledici kemoterapije. Eden od predlaganih patofizioloških mehanizmov periferne nevropatije kot posledice kemoterapije je akumulacija kemoterapevtskih zdravil v dorzalnih koreninskih ganglijih in dorzalnemu rogu hrbtenjače. Kanali TRPM8 se izražajo prek somatosenzornega sistema in prek dorzalnih koreninskih ganglijev in dorzalnega roga.23 Tako predvidevamo, da visoka protibolečinska učinkovitost mentola pri periferni nevropatiji kot posledici kemoterapije lahko temelji na perifernih mehanizmih in tudi zmanjšanju nevronske razdražljivosti v osrednjem živčnem sistemu.

Krema Ice Power vsebuje mentol in lajša občutek bolečine ter spodbuja prekrvavitev.

Krema Ice Power je edinstvena hladilna krema, ki vsebuje mentol in lajša občutek bolečine ter bolečine v mišicah in spodbuja prekrvavitev. Topični mentol je zelo učinkovit pri številnih nociceptivnih in nevropatskih bolečinskih stanjih. Krema je prijazna koži ter tako primerna za dolgotrajno uporabo.

Flannu Kokki, Merja Kokki Fakulteta za medicino Univerza Vzhodne Finske, Kuopio. Finska; Oddelek za anestezijo in intenzivno nego.

Komentarji